Projekt „wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem w roku 2021 względem roku 2019 oraz kosztów poniesionych przez TOREX Sp. z o.o. na dostosowanie się do nowej rzeczywistości gospodarczej po BREXIT”

w ramach programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „Programem Re_Open UK” dla działań nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit o numerze Nr UDA-PBAR.02.01.00-00-0491/23-00 z dnia 22.08.2023.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

84 817,64 EUR

PILARKA REMA

OKLEJARKA

SYSTEM RFID

ŻYŁKOWNICA